ชื่อไทย : รองเท้านารีสุขะกุล
ชื่อท้องถิ่น : รองเท้านารีปีกแมลงปอ(กทม.) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
มีการเจริญเติบโตแบบพืชอาศัยบนดิน ต้น มีพุ่มใบขนาด 15 – 18 เซนติเมตร  
ใบ :
รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. ปลายแหลมและมีหยักแหลมตื้น แข็งหยาบแผ่นใบด้านบนสีเขียวอ่อนมีประสีเขียวแก่ ด้านล่างสีเขียวอ่อนอมเทา โคนกาบใบมีจุดสีม่วงแดงกระจายหนาแน่น
ดอก :
กลีบนอกบนมีสีขาวถึงสีเขียวอ่อนและเส้นริ้วสีเขียวจำนวนมากขนานตามยาว ปลายกลีบแหลม กลีบดอกอยู่ในแนวระนาบมีสีเขียวอ่อน เส้นริ้วสีเขียวและแต้มสีม่วงแดงกระจายทั่วกลีบ รูปขอบขนานแกมรูปหอกยาวกว่าทุกกลีบ ปลายกลีบแหลม ขอบกลีบมีขนยาวสีม่วงแดงปรกคลุม กลีบกระเป๋าสีเขียว และเส้นร่างแหสีม่วงแดง โล่สีขาวนวล รูปทรงคล้ายรูปเกือกม้า ขนาด 1 – 1.2 เซนติเมตร กึ่งกลางมีเส้นร่างแหสีเขียว ด้านล่างหยักเป็นเขี้ยว ดอก เดี่ยว ขนาดบานเต็มที่กว้าง 5-8 ซม. ก้านดอกสีม่วงแดง มีขนสั้นปกคลุม สูง 20-30 ซม. เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด 8 – 10 เซนติเมตร
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : สิ้นสุดระยะติดดอก :
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบขึ้นตามป่าดิบที่ระดับความสูง 1,000-1,500 เมตร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถิ่นกำเนิด ประเทศไทย การกระจายพันธุ์ พบเฉพาะในประเทศไทย การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ : ชอบอากาศเย็น และความชื้นในอากาศสูง เลี้ยงและให้ดอกยาก ปลูกเลี้ยงได้ดีในภาคเหนือและอีสานตอนบน
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร. [3] อุไร จิรมงคลการ. 2551. กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 6. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : กล้วยไม้ชนิดนี้พบเมื่อปี พ.ศ. 2507 โดย คุณประสงค์ สุขะกูล ปัจจุบันพบน้อยมาก และอาจจะใกล้สูญพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติ
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554